Доц. д-р Стоянов, УНГ

Доц. д-р Стоянов, УНГ
Доц. д-р Стоянов, УНГ
Оториноларингология (УНГ)

Доц. д-р Стефан Стоянов, д.м. e началник клиника по УНГ болести в Медицинския институт на МВР

Доц. д-р Стефан Стоянов, д.м. е роден в гр. Бургас, където завършва с пълно отличие Английската езикова гимназия. През 1996г. завършва медицина в София, след което отбива редовната си военна служба като лекар. До 2004г. специализира УНГ – болести в МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където защитава дисертация за присъждане на научната и образователна степен “Доктор” на тема: „Слухова и вестибуларна функция преди и след оперативно лечение на хронични отити и отосклероза” с научен ръководител Проф. Дичо Димов. През 2004г. след конкурс е назначен в УНГ клиниката на Медицинския институт на МВР, а през 2010 г. я оглавява. От 2013г. е доцент.

Той владее английски, руски и немски език. Има над 100 публикации в български и чужди списания и множество участия в престижни национални и световни УНГ форуми. Бил е на специализации и курсове за повишаване на професионалната квалификация в Германия, Великобритания, Австрия, Унгария, Франция, Гърция, Италия, Турция, Русия и Южна Корея.

Доц. Стоянов има задълбочени интереси в областта на конвенционалната, ендоскопската и естетичната хирургия на носа, лазерната микрохирургия на ларинкса при нарушения на гласа и туморни заболявания, отоневрологията и хирургията на средното ухо.

Член е на Софийското дружество по оториноларингология, Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Българското ринологично дружество, Германското дружество по оториноларингология, Европейското ринологично дружество, Международната академия по оториноларингология и Международната академия по сънна апнея и почетен член на Румънската академия по оториноларингология.