Д-р Андрей Кузманов

Д-р Андрей Кузманов
Д-р Андрей Кузманов
Микробиолог

Завеждащ Национална Референтна Лаборатория по Гъбични и Сексуално-предавани Инфекции, НЦЗПБ, гр.София

Д-р Андрей Кузманов, Микробиолог, Завеждащ Национална Референтна Лаборатория по Гъбични и Сексуално-предавани Инфекции, НЦЗПБ, гр.София

През 1992 г. д-р Андрей Кузманов завършва с отличие  медицина във Факултета по медицина към Медицинска академия в София. През 1999 г. специализира Микобиология. От 1995 до 1999 работи като лекар в отдела по микробиология към Националния център по заразни и паразитни болести. За периода от 1999 до 2005 година кариерата му продължава в отдела по микробиология към Националния център по заразни и паразитни болести като научен сътрудник. От 2005 година до настоящем е Завеждащ Национална Референтна Лаборатория по Гъбични и Сексуално-предавани Инфекции, НЦЗПБ, гр.София. Има квалификации по Клинична микробиология, Клинична Микология, Антимикробната Резистентност, Обществено здраве. Д-р Кузманов владее френски, английски и руски език. Участва в проучвания и има редица публикации в областта на микробиологията.  Секретар е на Българското микологично дружество и Българската асоциация на микробиолозите. Член е на Българското Микробиологично общество и също на Европейското Общество по Клинична Микробиология и Заразни Болести.