ВЪВДЕНИЕ

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

За  Анджелини Фарма България поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които  ни предоставяте чрез нашите уебсайтове , какви права имате и как законодателството защитава тези права.

 

 

 

 

1.    ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

2.    ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3.    КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4.    КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  НА ТРЕТИ ЛИЦА

6.    МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

7.    СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

8.    СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

9.    ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 

 

 

1.                ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

 

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

 

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ  събира и обработва Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате в дадена онлайн платформа или мобилно приложение на компанията..

 

Този уебсайт не е предназначен за употреба от деца и ние не събираме съзнателно данни отнасящи се до деца.

 

АДМИНИСТРАТОР

АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ е администратор на лични данни и е отговорна за Вашите лични данни.

 

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (DPO), който е компетентен и отговорен по въпросите на тази политика. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля свържете се с DPO, използвайки информацията по-долу:

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

Пълно име на юридическото лице: АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Име на DPO: Соня Гълъбова

 

Email адрес: office@angelini.bg

 

Пощенски адрес:  1592 София, България

Бул. Асен Йорданов №10

 

[Телефонен номер:]  +359 2 975 13 95, +359 2 975 13 96

 

 

 

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

 

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ ВИ

Настоящата политика на поверителност влиза в сила от 25.05.2018г.

 

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

 

Този уебсайт може да съдържа линкове до уебсайтове и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политки по защита на данните, затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с техните политики.

 

2.                ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

 

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

 

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 

 • Данни за Вашата самоличност: като например собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол
 • Контактна информация: като например email адрес и телефонни номера
 • Технически данни: като например IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система
 • Данни за Вашия профил: като например потребителски профил и парола, Вашите интереси, предпочитания, коментари и отговори на анкети
 • Данни за потреблението: като например информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас: като например Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас

 

Ние можем да събираме, използваме и споделяме Обобщени Данни: като например статистически или демографски данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те  не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

 

Ние не събираме никакви Специални Категории Лични Данни за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за Вашето здравословно състояние, генетични и биометрични данни). Също така не събираме никаква информация относно присъди за престъпления и наказателни постановления или други данни за извършени  нарушения.

 

3.                КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация: Вие може да ни предоставите Ваша Лична или Контактна Информация, попълвайки форми на този уебсайт или другите сайтове и мобилно приложение на кампанията, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва лични данни, които Вие предоставяте, когато :
  • Се регистрирате на онлайн платформата Попитай Специалиста на уеб сайта zdravezajenata.com
  • Се регистрирате в мобилното приложение Здраве за жената, което е налично във версии за Android и iOS
  • Участвате в състезание, промоция или анкета; или
  • Давате коментар или оценка за нашите услуги.
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме Технически Данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници: възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу
  • Доставчици на аналитични услуги [като Google]
  • Рекламни мрежи
  • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни, включително контактна информация [като Търговския Регистър]

 

4.                КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Най-често ще използваме Вашите данни в следните ситуации:

 • За да изпълним договора, който сме сключили с Вас, или който сме в процес на сключване;
 • Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат приемущество над тези интереси;
 • За да спазим правно или регулаторно задължение.

 

Ние не разчитаме на съгласие като законова база за обработка на Вашите лични данни, освен когато Ви изпращаме маркетингови комуникации от трети страни по e-mail, телефон или sms. Вие имате право да оттеглите своето съгласие от маркетингови съобщения като се Свържете с нас.

 

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

 

В таблицата по-долу сме посочили целите, за които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и законовата база, която е приложима спрямо всяка цел. В случаите, когато сме посочили легитимните ни интереси като законова база, сме конкретизирали какви са тези интереси.

 

Моля имайте в предвид, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от една законова база, в зависимост от конкретната цел на обработката. Моля свържете се с нас, ако имате нужда от повече информация за законовите база, на която обработваме Вашите данни, ако сме описали повече от една база като приложима за конкретния вид обработка:

 

Цел/Дейност Вид данни Законова база за обработка
·         Регистрация в онлайн платформата Попитай специалиста в сайта www. zdravezajenata.com;

·         Регистрация в мобилно приложение Здраве за жената

a.       Самоличност

b.      Контактна информация

 

·         Осъществяване на онлайн връзка чрез изпращане на конкретен въпрос към специалистите от платформата.

 

·         Използване функционалностите на приложението

 

 

 

 

 

За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

 

a)     Да Ви уведомим за промени в общите ни условия или политиката по защита на данните

b)     Да Ви помолим да оставите коментар или да попълните анкета

a)     Самоличност

b)     Контактна информация

c)      Данни за Вашия профил

d)     Маркетинг и комуникации

a)     За спазване на законово задължение

b)     Защита на легитимния ни интерес (например, за да поддържаме актуална отчетност и да анализираме как потребителите ни използват нашите продукти и услуги)

 

За администриране и защита на нашия бизнес и този уебсайт и мобилно приложение (включителнo анализ  и хостинг на данни, и поддръжка на системите ни) a)     Самоличност

b)     Контактна информация

c)      Техническа информация

d)     Данни за Вашето потребление

e)     Данни за Вашия профил

a)     Защита на легитимния ни интерес (например за доставка и администриране на ИТ услуги, мрежова сигурност, превенция на измами и при бизнес реорганизиране)

b)     За спазване на законово задължение

 

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

 

Възможно е да използваме Вашите данни (данни за Вашата самоличност, контактна информация, данни за потреблението и Вашия профил), за да разберем какви продукти и услуги биха били от интерес за за Вас.

 

Вие ще получавате маркетингови комуникации от нас, ако сте изискали информация от нас , предоставили сте Вашите данни при участие в състезание или регистрация за промоция и, във всеки от тези случаи, не сте се отписали от получаването на маркетингови съобщения.

 

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

 

Ние ще изискваме Вашето изрично съгласие, преди да споделим Ваши лични данни с други организации.

 

ОТПИСВАНЕ

 

Вие можете да изискате от нас да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време [като влезете в профила си в нашия уебсайт и отметнете съответната опция ИЛИ като кликнете върху линк за отписване, достъпен от всяко от нашите маркетингови съобщения или] като се Свържете с нас по всяко време.

 

Отписването Ви от маркетингови съобщения не означава, че ще преустановим обработката на личните Ви данни, които сте ни предоставили в контекста на предоставената услуга, или друга дейност.

 

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

 

Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определни секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме. Повече информация за бисквитките, които използваме, можете да намерите тук.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

 

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

 

Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

 

5.                ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

Възможно да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

 

 • Компании, част от нашата група предприятия
 • Доставчици на услуги: като например ИТ и системна поддържка;
 • Професионални съветници: като например счетоводители, адвокати, банкери, одитори, застрахователи;
 • Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;
 • Трети лица, на които можем да изберем да продадем или прехвърлим част от нашия бизнес или активи.

 

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица, – доставчици на услуги – да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

 

6.                МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

 

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)

 

7.                СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

 

Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.

 

8.                СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

За колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

 

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

 

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

 

 

9.                ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

 

 • Право на достъп до Личните Ви данни
 • Право да поискате корекция на личните Ви данни
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни
 • Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 • Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 • Право да пренесете данните си до трето лице
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви

 

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля Свържете се с нас.

 

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е да откажем да изпълним искането Ви,ако искането е неоснователно.

 

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, който цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

 

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и  ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.